Akutní pacient

Komukoliv se může stát úraz a z jeho domácího mazlíčka je náhle akutní pacient. Je vhodné co nejdříve kontaktovat svého veterinárního lékaře a poskytnout mu základní informace o tom, co se stalo.


Jak jednat?

Při jakémkoli z těchto problémů je jediné řešení transport na nejbližší veterinární kliniku (ordinaci) s co nejmenší manipulací na pevné podložce.

Transport by měl probíhat v klidu, u psů je možné překrýt hlavu kusem oděvu. Menší zvířata a kočky přepravovat v tmavém boxu s otvory pro pozorování a dýchání (přepravky).

Při bezvědomí zvířete je na pevné podložce poloha zvířete na boku s hlavou a krkem lehce vyvýšeným cca 20cm nad podložku. Psi připoutat, kočky do boxu (přepravky).

Pokud je zvíře v ohrožení života z důvody zástavy dechu, můžete se pokusit o první pomoc zkontrolováním průchodnosti dýchacích cest, vyčistit tlamu, povytáhnout jazyk, 3 – 4x fouknout do nosu, stisknout mezi nozdrami a pokračovat 20 dechů do nozder. A urychleně transportovat k veterinárnímu ošetření.

Při masivním krvácení je třeba zabránit velké ztrátě krve a to v místě krvácení kompresí tampónu, popř. prsty. Zaškrcení je třeba uvolnit každých 5-7 minut. Nohy se zvednout na úroveň těla, cizí tělesa nevyndávat a ponechat vždy v místě až do odborného ošetření.

Fraktury a vykloubení končetin nefixovat, ale dopravit k veterinárnímu lékaři, nejlépe opět na pevné podložce a kočky v přepravce.

Při pozření dráždivých látek ( kyseliny, louhy…) nikdy nevyvolávat zvracení. Podat větší množství vody. Při pozření kyseliny podat mléko a při louhu 2% ocet.

Při pozření jedu je třeba co nejrychleji vyvolat zvracení peroxidem vodíku 3% (250ml / kg živé váhy) a přijet co s nejpřesnější informacemi o pozřeném jedu (leták, láhev, konzultace s TIS)

Při očekávaném příjezdu je vždy vhodné informovat lékaře a sestry o základních údajích a přibližném času příjezdu.

Máte otázky?

vetmedika@vetmedika.cz