Blechy

Jedná se o stále aktuální parazity našich miláčků, ale zdaleka nejsou záležitostí pouze venkovských zvířat. Dnes a denně přichází na naše pracoviště zvířata žijící v domácnostech, která jsou zablešená. Jedinou prevencí proti tomuto parazitu je pravidelné používání preparátů na likvidaci a s prodlouženým preventívním účinkem. Dnes už je na trhu poměrně široká škála přípravků na bázi různých účinných látek, což nám umožňuje střídat preparáty a zamezit možnostem vzniku rezistence.

Hlavní nebezpečí blech spočívá v přenosu vnitřních parazitů na zvíře (hlavně tasemnic), ale i v možnosti vzniku alergické reakce na bleší kousnutí a s tím spojenou sekundární bakteriální dermatitidou (zánět kůže). V neposlední řadě je třeba počítat s možností reakcí citlivějších osob žijících v domácnosti s daným zvířetem (navzdory rčení … „to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou“)

Máte otázky?

vetmedika@vetmedika.cz